Arrangementen

Het combineren van aanbod leidt vaak tot extra aandacht bij bezoekers. VVV Brabant kan met haar kennis en kunde bijdragen aan de totstandkoming van onderscheidende arrangementen. Tevens kan er gezorgd worden voor de presentatie ervan op de website van VVV en op Visitbrabant.nl. Tevens vormt VVV het aanspreekpunt voor bezoekers en voorhet daadwerkelijk boeken van het arrangement.