Projecten

Alles-in-één-aanbod

Al meerdere jaren initieert en verzorgt de VVV Geertruidenberg het zogenaamde ‘Alles-in-één-aanbod’. In samenwerking met toeristisch recreatieve ondernemers, organisaties en instanties wordt jaarlijks de  brochure ‘Geertruidenberg Vestingstad aan De Biesbosch’ en de ‘Toeristische plattegrond Gemeente Geertruidenberg’ uitgebracht. Binnen dit  ‘Alles-in-één-aanbod’ krijgen de deelnemers niet alleen gelegenheid zich te presenteren in deze drukwerken, maar worden hun gegevens ook geplaatst op de website www.vestingstadaandebiesbosch.nl, in de NDTRC en op de slide show in het VVV kantoor. De brochure wordt samen met ander foldermateriaal verspreid onder een honderdtal relevante adressen in en rond NP De Biesbosch.

Muizentochten

Vanuit het Toeristisch Platform Geertruidenberg zijn in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonk kinderbelevingstochten opgezet, de ‘Muizentochten’.

Met een amulet en een stickervel kunnen kinderen op zoek naar muizen die te vinden zijn bij verschillende historische plekken, uitzichtpunten en speeltuinen. Als alle stickers op de juiste plaats op de amulet zitten ligt er een oorkonde in het verschiet. Ook in Raamsdonksveer wordt in 2018 zo’n tocht gerealiseerd.  Met de teksten en gedichten over de historie van de muizenlocaties is er ook een educatief element ingebouwd.

De VVV Geertruidenberg vervult een belangrijke rol in de promotie en uitgifte van deze kinderbelevingstochten. Voor de muizentochten heeft de VVV Geertruidenberg een izi.TRAVEL app gemaakt.