Onze Missie

Samen staan we sterker. Door onze organisaties te verbinden, en onze kennis & ervaringen te delen kunnen we van elkaar leren. Zodat we gezamenlijk Brabant beter op de kaart kunnen zetten.
 
Als kerntaak van VVV’s:
Het aanbieden van de meest betrouwbare en 100 % complete informatieverstrekking vraag gestuurd aan  de consument. We realiseren aanvullend actief een ondersteuning aan productontwikkeling lokaal / regionaal in kennis en kunde.
 
Op basis van economisch duurzame exploitatie:
Dienstverlening die als relevant wordt gezien voor gemeente of maatschappelijk of private partners Van subsidie naar dienstverlening met toegevoegde waarde

Het bestuur van VVV Brabant bestaat uit:

Voorzitter | Eric Boselie | eric@eindhoven247.nl
Vice-voorzitter | Rein de Laat | r.delaat@vvvnoordoostbrabant.nl
Secretaris/penningmeester | Daphne van Hekken | daphnevanhekken@gmail.com